Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Identiteit van de verkoper

De website goedwebadvies.com is eigendom van Alfapixel BV.

Maatschappelijke zetel: Philipssite 5, bus 1, 3001 Leuven, België.

Ondernemingsnummer: 0837624001

BTW: BE0837624001

E-mail: hallo@goedwebadvies.com


Artikel 2: Toepasselijkheid (alleen B2B)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons aanbod van diensten als website consultants aan jou als rechtspersoon (onderneming, organisatie, overheidsinstantie, zelfstandige of freelancer).
 2. Je moet dus over een btw-nummer beschikken om van ons aanbod op goedwebadvies.com te gebruik te kunnen maken. Dat geldt ook voor gratis diensten.
 3. Als je een bestelling plaatst voor gratis of betalende diensten, geldt dit als als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Deze kan je altijd raadplegen op de pagina waar je je nu bevindt. Ook op jouw factuur en offerte voor website consultancy nemen we deze algemene voorwaarden op.

Artikel 3: Ons Aanbod (diensten)

 1. Jij wil graag weten wat je koopt voor je het bestelt. Daarom beschrijven we zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat elke dienst inhoudt voor je jouw bestelling plaatst. Deze omschrijving staat ook netjes beschreven op de offerte en de factuur die je van ons ontvangt.
 2. Onze diensten bestaan uit consultancy. En om meer precies te zijn: we verlenen gefundeerd  advies op maat van jouw vragen, website of webshop. Dit houdt in dat we voor elke bestelling, of gratis analyse, met de nodige toewijding jouw website of webshop kritisch en objectief onder de loep nemen.
 3. De aspecten van jouw website of webshop die we bekijken om ons goed website advies op te stellen, lopen uiteen: gebruiksvriendelijkheid (UX en UI), zichtbaarheid in zoekmachines (SEO), copywriting & storytelling, branding, technische aspecten (zoals formulieren die niet werken en laadsnelheid van je website), design, correct opzetten / instellen van analytics, conversies (CRO) enz.
 4. Op dit ogenblik verlenen we alleen advies als je op (eventueel aanvullend verzoek van ons) kan aantonen dat de website/webshop aan jou (of je werkgever) toebehoort, of aan een klant van jou voor wie jij de website designt, bouwt, beheert, of promoot. In het laatste geval is het interessant om te weten dat we dit discreet en anoniem kunnen uitvoeren. Hiervoor neem je best wel op voorhand contact op met ons zodat we de mogelijkheden van een partnership kunnen bespreken.

Artikel 4: Bestellen & factuur

 1. Om online een dienst te bestellen, moet je deze eerst toevoegen aan je winkelmandje. Vervolgens moet je klikken op Afrekenen. In de volgende stap vul je jouw contactgegevens en facturatiegegevens in. Je kan in jouw winkelmandje het overzicht zien van de bestelde diensten. Voor je betaalt, moet je bevestigen dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, de pagina dus waarop je je nu bevindt.
 2. Voor online betalingen verwijst de webshop je door naar onze betaalpagina op Mollie. Dit houdt in dat we van jou op geen enkel ogenblik toegang hebben tot (inlog)gegevens van je bank, betaalkaarten of paypal account. Als je betaling succesvol is afgerond, kom je terug op onze website. Je ontvangt ook een e-mail met de bevestiging van je aankoop. Voor de voorwaarden over betalingen, scroll je verder naar artikel 7 hieronder.
 3. De factuur van bestellingen ontvang je digitaal op het e-mailadres dat je bij jouw bestelling hebt doorgegeven. Tussen betaling en verzenden van jouw factuur zit er uiterlijk 1 werkdag.

Artikel 5: De prijs

 1. Alle prijzen die we op onze website en in offertes vermelden, zijn in euro exclusief btw. Als het gaat over een gratis dienst, is dat 100% gratis. Voor de uitvoering krijg je geen factuur.
 2. Plaats je een bestelling voor een onderneming met een niet-Belgisch btw-nummer? Vermeld dan zeker jouw geldige buitenlandes btw-nummer, zodat we de toepasselijke btw heffing kunnen toepassen.
 3. Als een dienst onderworpen is aan een beperkte geldigheidsduur, of bepaalde voorwaarden, vermelden we dit duidelijk voor je jouw bestelling plaatst. Loop je een promotie of voucher mis? Dan kan je geen korting claimen voor acties die afgelopen zijn.

Artikel 6: Betaling

 1. We aanvaarden enkel betalingen via overschrijving, Creditcards, Paypal, Bancontact, overschrijving en Ideal. Voor online betalingen maken we gebruik van het veilige betaalplatform Mollie. Voor een betaling via overschrijving ontvang je van ons de betaalgegevens op je factuur. We kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor betalingen via jouw bank, of Mollie, die om wat voor reden dan ook geweigerd worden. In dat geval beschouwen we jouw bestelling als geannuleerd en leveren we ook geen diensten. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden ook niet aanvaard of verwerkt.
 2. Bij de overdracht van jouw persoonsgegevens naar het betaalplatform, maken we gebruik van SSL-technologie. Jouw gegevens worden dan versleuteld over het internet verstuurd.

Artikel 7: Conformiteit & garantie

 1. De diensten die je bestelt, komen overeen met wat je op onze website ziet voor je jouw bestelling plaatst. Wat je met het advies doet, hangt natuurlijk van jezelf af. Hoe en of je het uitvoert, hebben wij niet in de hand. We kunnen geen enkele garantie bieden voor objectief geprojecteerde resultaten. Naast jouw handelen naar het advies, is het ook mogelijk dat internet diensten (sociale media, online advertenties, zoekmachines) aangepast worden, waardoor resultaten anders kunnen uitvallen dan beoogd.
 2. Maar we streven wel naar tevredenheid. Heb je ons advies nauwgezet opgevolgd en hiervoor betaald? Heb je binnen 7 dagen nadat je het advies ontvangen hebt, dit correct uitgevoerd zonder andere aspecten van je website of webshop aan te passen? En haal je dan binnen de voorgestelde periode nog geen enkel resultaat? Laat dit ons weten via e-mail. We onderzoeken elke aanvraag uiterlijk binnen de 3 werkdagen. Afhankelijk van jouw specifieke situatie bekijken we op waarom jouw verwachtingen niet ingelost zijn en lichten we mogelijke oorzaken toe. Denk aan bijvoorbeeld jouw online concurrenten die niet stilzitten en mogelijke veranderingen hebben ingevoerd op hun website. Of grote wijzigingen in zoekmachines, sociale media, online advertenties.

Artikel 8: Levering en uitvoering

 1. Wanneer we jouw betaling ontvangen, spreken we via e-mail een datum en uur af die zowel voor jou als voor ons uitkomt. De overdracht van advies gebeurt uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de betaling. Heb je de volgende week dus geen tijd in jouw agenda? Wacht dan nog met jouw bestelling te plaatsen.
 2. De manier waarop we het advies overbrengen aan jou kan op verschillende manieren. Voor je jouw bestelling plaatst, geven we dit duidelijk aan: een online meeting, een webinar, een pdf rapport, een e-mail, een telefonisch gesprek, een videocall. Bij online meetings en gesprekken via telefoon weet je op voorhand hoelang elke sessie zal duren. Ook het aantal pijnpunten, pagina’s enzvoorts geven we aan in onze offerte of op onze website.
 3. Voor de mondelinge overdracht van advies via online videobellen maken we gebruik van Google MeetingWhatsApp of Skype. Hou er rekening mee dat je uitdrukkelijk akkoord gaat met de voorwaarden van GoogleFacebook, respectievelijk Microsoft voor het gebruik van hun communicatie tools.
 4. Bij de gratis analyse krijg je geen factuur en betaal je niets. We behouden ons het recht om jouw verzoek niet uit te voeren zonder verdere verantwoording of uitleg hierbij. Als jouw verzoek niet voldoet aan onze voorwaarden, of je website niet werkt laten we jou dit netjes weten via e-mail. Als we de gratis analyse wel uitvoeren, hebben wij het recht om onze bevindingen te publiceren op onze website of sociale media kanalen, zonder voorafgaandelijke expliciete geschreven, of mondelinge toestemming van jou. Hieronder verstaan we zowel tekst, video als screenshots van jouw website of webshop.
 5. Als we voor welke reden dan ook betalend advies niet kunnen uitvoeren op het afgesproken tijdstip, laten we jou hiervoor uiterlijk 4 uur op voorhand via e-mail iets weten. Wanneer de uitvoering langer dan 5 werkdagen vertraging zou oplopen dan we oorspronkelijk hebben overeengekomen, kan je kosteloos afzien van jouw bestelling. In dat geval betalen jou je geld op dezelfde manier waarop jij het aan ons bezorgd hebt. Je ontvangt dan ook een creditnota.
 6. Zodra de digitale overdracht van advies is voltooid, is het jouw verantwoordelijkheid om dit te bewaren. Verwijder je per ongeluk een pdf, e-mail of een andere digitale drager van ons advies, zijn wij niet aansprakelijk voor jouw verlies. Maak daarom altijd een backup van jouw digitale documenten.

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. Advies is geen fysiek product. De overdracht van ons advies gebeurt louter in digitale vorm, zoals beschreven in artikel 9 hierboven. Dit houdt dan in dat je geen fysieke producten kan terugsturen. Je kan je pdf, e-mails deleten, maar zodra de dienst geleverd is, beschouwen we die als onherroepbaar. Je kan op dat ogenblik jouw geld niet terugclaimen. Elk advies dat we leveren, is namelijk maatwerk.
 2. Wat je wel mag doen, is jouw bestelling via e-mail annuleren voor we aan ons onderzoek beginnen. De datum en het uur waarop we dit onderzoek beginnen, laten we jou op voorhand weten. Als je na dit tijdstip annuleert, heb je geen recht op teruggave van jouw geld.
 3. Je kan 2X zonder extra kosten de datum en het afgesproken uur voor jouw online consultancy gesprek verplaatsen naar een latere datum. De nieuwe datum mag niet verder in de toekomst zijn dan 1 week later dan de eerst afgesproken datum. Hiervoor dien je ons uiterlijk 4 uur op voorhand via e-mail op de hoogte te brengen voor online gesprekken die ingepland zijn vanaf 12 uur ‘s middags. Voor gesprekken die ingepland zijn voor de middag, kan je tot 1 uur op voorhand aanvragen om het te verplaatsen naar een latere datum of tijdstip. Alle aanpassingen die je in de tussentijd aan jouw website of webshop hebt doorgevoerd, nemen we niet in rekening bij ons advies. We voeren dan geen nieuwe analyse van je website uit bij het verplaatsen van de datum.

Artikel 10: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn we niet aansprakelijk om onze verplichtingen na te komen. We kunnen dan ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder vallen onder meer: een pandemie, een lockdown, overlijden, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van onze website, of technologie van derden die wij gebruiken om met jou te communiceren, of ons advies samen te stellen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit geldt ook voor advies dat we aan jou verlenen in welke vorm dan ook.
 2. Je mag geen gebruikmaken van en/of wijzigingen aabrengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren, reproduceren of doorverkopen aan derden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12: Klachtenregeling en geschillen

 1. We streven ernaar om elke klant tevreden te houden. Mocht je toch klachten hebben over onze diensten, kan je ons dit laten weten via e-mail. We doen er alles aan om je klacht binnen 3 werkdagen te behandelen en te beantwoorden via e-mail.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen is enkel de bevoegde Belgische rechtbank te Leuven bevoegd.

Laatste update: 26 oktober 2020